Katalog

Prezentujemy nowy sposób przeglądania zasobu archiwalnego Archiwum Partii Politycznych ISP PAN. Katalog został stworzony z myślą, aby udostępnić zdigitalizowane materiały w sposób przystępny. Materiały są układane wg. ugrupowań politycznych. Będą więc przedstawione w jednym miejscu dokumenty wytworzone przez ugrupowanie, ale również przez odpowiednie komitety wyborcze tego ugrupowania.

Cały zasób Archiwum Partii Politycznych dostępny jest w siedzibie Instytutu Studiów Politycznych.

W przypadku cytowania poszczególnych dokumentów podajemy przykładowy wzorzec opisu bibliograficznego: nazwa archiwum, nazwa i numer zespołu archiwalnego – zazwyczaj nazwa ugrupowania, sygnatura jednostki archiwalnej, opis dokumentu (nazwa, miejscowość, data), numer karty.
W praktyce: Archiwum Partii Politycznych Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk (dalej: APP ISP PAN), Akcja Wyborcza Solidarność, 1, sygn. 1.1.2, Uchwała Konferencji Programowej Porozumienia Prawicy AWS (projekt), 02.02.1997, k. 6.

Materiały już dostępne na stronie:

Ugrupowania w trakcie przygotowania do publikacji na stronie: